Baza danych VINA

Baza danych VINA pomaga w znalezieniu informacji, projektów oraz ich rezultatów, europejskich i międzynarodowych organizacji oraz narzędzi związanych z walidacją efektów kształcenia nieformalnego i pozaformalnego.

Została ona zbudowana zgodnie z zaleceniami kategoryzacji narzędzi Cedefop (agencji, która pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE i organizacjom społecznym w rozwijaniu polityk europejskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego), biorąc pod uwagę etapy walidacji, obszary zainteresowań i nasze grupy docelowe.

Kolejnym ważnym elementem bazy danych jest mechanizm dodawania nowych narzędzi/wpisów, a także dostępność zebranych narzędzi w kilku językach europejskich. Funkcje te pozwalają na szybkie poszerzanie bazy danych poprzez współpracę z osobami prywatnymi oraz instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi. Współpraca będzie rozwijana w kolejnych latach, pozwalając na wykorzystanie możliwości bazy danych na najwyższym poziomie.

Odwiedź bazę danych VINA

Analizator Tendencji Rozpoznawania Możliwości (ang. a Recognition Opportunities Tendency Analyser) – R.O.T.A.

W tym samym obszarze, w którym zbudowana została baza danych powstał również Analizator Tendencji Rozpoznawania Możliwości (ang. a Recognition Opportunities Tendency Analyser) – R.O.T.A.. Dzięki specjalnie opracowanemu dla każdego narzędzia algorytmowi umożliwia on ich ocenę na podstawie liczby wizyt, z uwzględnieniem ogólnej liczby wyszukiwań w bazie danych.

Rezultaty wyświetlane są w formie tabeli lub wykresów. W tabeli widoczne są najczęściej odwiedzane i wyszukiwane narzędzia, a wykres pokazuje narzędzia najwyżej ocenione w kategorii przydatności.

R.O.T.A dostarcza dodatkowych mechanizmów statystycznych do narzędzi dostępnych w bazie danych, tj. kraj pochodzenia użytkowników i użytkowniczek, urządzenia wykorzystywane do eksploracji bazy (komputer, telefon komórkowy, tablet), typ systemów operacyjnych itp. Informacje te pomagają wyciągnąć dodatkowe wnioski dotyczące preferowanych narzędzi, tendencji użytkowników i użytkowniczek, co pomaga w ich sprofilowaniu.

Odwiedź R.O.T.A.