Βάση δεδομένων VINA

Η βάση δεδομένων Vina είναι έτοιμη να βοηθήσει τους χρήστες που αναζητούν α) πληροφορίες, β)ερευνητικά έργα και τα αποτελέσματά τους, γ)ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δ)εργαλεία γύρω από την επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Η κοινοπραξία μας έχει σχεδιάσει τη βάση δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις της Cedefop (υπηρεσία που βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν τις σωστές ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και αφορούν τον τρόπο κατηγοριοποίησης των εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη τις φάσεις επικύρωσης, τομείς ενδιαφέροντος καθώς και τις δικές μας ομάδες στόχου.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της βάσης δεδομένων είναι ο μηχανισμός προσθήκης νέων εργαλείων / καταχωρήσεων καθώς και η δυνατότητα μετάφρασης οποιουδήποτε εργαλείου/ καταχωρήσεως σε οποιαδήποτε Γλώσσα. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας επιτρέπουν να επεκτείνουμε τη βάση δεδομένων γρήγορα είτε σε συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου είτε σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτές οι συνεργασίες φυσικά θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια επιτρέποντας την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της βάσης δεδομένων στο υψηλότερο επίπεδο.

Eξερευνήστε τη βάση δεδομένων VINA

Διαδικτυακό Eργαλείο Aναγνώρισης Tάσεων και Eυκαιριών

Στην ίδια διαδικτυακή περιοχή που διατηρούμε τη βάση δεδομένων, έχουμε επίσης αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο αναγνώρισης των τάσεων στο περιβάλλον της άτυπης και της μη-τυπικής μάθησης (Recognition Opportunities Tendency Analyser (R.O.T.A.).
Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο σε κάθε εργαλείο και τα αξιολογεί σύμφωνα με τις επισκέψεις σε συνεργασία με τις αναζητήσεις που έχουν γίνει στη βάση δεδομένων.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πίνακα αλλά και σε γραφική μορφή. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα κύρια εργαλεία στα οποία αναφέρθηκαν οι περισσότερες επισκέψεις και αναζητήσεις στη βάση δεδομένων και το γράφημα εμφανίζει τα εργαλεία με το μεγαλύτερο δείκτη επισκεψιμότητας.

Στη σελίδα που φιλοξενεί το R.O.T.A συμπεριλαμβάνουμε επιπλέον στατιστικά στοιχεία μηχανισμών που αφορούν τα εργαλεία που διατηρούμε στην βάση δεδομένων. Αυτά είναι η χώρα προέλευσης των χρηστών, ο αριθμός επισκέψεων στη βάση από υπολογιστή ή κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες, οι διαφορετικοί τύποι λειτουργικών συστημάτων κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν να εξάγουμε επιπλέον συμπεράσματα των προτιμήσεων των χρηστών για τα εργαλεία, να ανακαλύψουμε τις τάσεις και μερικές πληροφορίες για το προφίλ των χρηστών που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων μας.

Εξερευνήστε το Eργαλείο Aναγνώρισης Tάσεων και Eυκαιριών