O projektu

VINA znamená validaci neformálních a informálních dovedností a je to projekt financovaný Evropskou unií v oblasti validace dovedností ve vzdělávání dospělých.

Konsorcium tohoto projektu koordinuje EURO, Italské výzkumné centrum. Další partnerské organizace jsou ze Spojeného království (European Learning Network Ltd), České republiky (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), Řecka (e-Compass) a Polska (Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej).

Důležitost pro Evropu, která má jak kvalifikované, tak znalé občany, nezačíná a nekončí formálním vzděláváním, ale rozšiřuje se také na vzdělávání neformální a informální. Evropští občané musí být schopni prokázat své dovednosti a znalosti získané neformálním a informálním vzděláváním a využít je ve své kariéře a pro další profesní a osobní rozvoj.

První evropský princip validace neformálního a informálního vzdělávání uvádí jednotlivce do centra procesu. Přesto je proces, kdy se objevuje celá škála dovedností a znalostí jednotlivce, prováděn tak, že zůstává dobrovolný. Výsledky validace dále zůstávají vlastnictvím jednotlivce.

Dospělý, který si chce ověřit své kompetence získané prostřednictvím neformálního a / nebo informálního vzdělávání, čelí problémům spojeným s nedostatečným přístupem k vhodným nástrojům. Tyto nástroje existují, ale je obtížné je najít a implementovat. Navíc některé z nástroj ani nezaručují uznání výsledků.

Pro předcházení tomuto problému je projekt VINA zaměřený na následující cílové skupiny:

Projekt VINA a cílové skupiny

  • Ověřovací instituce (veřejné nebo soukromé)
  • Dospělí, plánující validaci
  • Instituce plánující validaci
  • Lektoři/učitelé podporující neformální/informální vzdělávání

Validace dovedností

Validace je o zviditelnění znalostí a schopností jednotlivce. Tyto znalosti jsou obvykle získávány z formálního vzdělávání a školení a bývají často přehlíženy a ignorovány. Ověření je také o přidávání hodnoty vzdělávání jednotlivců, bez ohledu na to, v jakém kontextu se vzdělávání odehrálo. Procházení validací pomáhá studentovi „vyměnit“ výsledky neformálního a informálního učení pro budoucí vzdělávání nebo zaměstnání. Tento proces musí vytvářet důvěru zejména tím, že prokáže, že byly splněny požadavky na spolehlivost, platnost a zajištění kvality.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu VINA je poskytnout jednotlivcům a institucím snadný přístup k otevřené databázi široké škály validačních nástrojů, informací a projektů zaměřených na neformální a informální vzdělávání. Prostřednictvím mezinárodního partnerství se snažíme vyměňovat osvědčené postupy a podporovat lidi v Evropě prostřednictvím jednoduchého nástroje, který otevírá příležitosti k tomu, aby byly jejich dovednosti viditelné a jasně potvrzené. Díky tomu, že umožňujeme snadné hodnocení znalostí a schopností získaných prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání, reagujeme na cíle strategie Evropa 2020 zlepšením konkurenceschopnosti lidí, podporou rovnější společnosti a podporou sociální mobility.

VINA databáze

V naší databázi naleznete informace a nástroje týkající se validace neformálního a informálního vzdělávání. Můžete také nalézt relevantní projekty EU a jejich výstupy a spojit se se službami a dalšími nástroji evropských a mezinárodních organizací. (odkaz)

Analyzátor ROTA

ROTA používá přizpůsobené algoritmy, které kombinují statistická data z databáze a poskytují užitečné výsledky. Využívá také další statistické mechanismy, které pomáhají vyvozovat závěry o nejvíce doporučovaných nástrojích, znázorňují tendence uživatelů během jejich výběru a hodnocení a pomáhají společnostem pochopit další informace o osobách, které mají zájem o neformální a informální vzdělávání (např. více využívání mobilního vzdělávání) (odkaz)